Velkommen til Eide Sognelag

Eide Sognelag er et historielag og en velforening for innbyggere, utflyttere og andre med tilknytning til og interesse for gamle Eide kommune.

PROSJEKTER

BLI MEDLEM

ÅRSMELDING

KOMITEER

ÅRSHJUL

FORMÅL

Lagets formål er å ivareta alle kulturelle verdier med tilknytning til tidligere Eide kommune, få skrevet Eide sogns historie, samt så vidt mulig arbeide for tiltak som tar sikte på å øke trivselen for stedets befolkning