Eide Sognelag

Litt historie

Det var lærer Johan Markussen som tok iniativet. Han hadde sitt daglige virke i Grimstad og var bosatt der, men var født og oppvokst i Eide og følte seg alltid sterkt knyttet til bygden.
Spørsmålet ble diskutert i et møte på Alvheim 31. oktober 1930.
Deltagerne ble enige om å komme sammen igjen, "for at man i mellomtiden kunne tenke nærmere over saken og samtidig snakke med andre om den."
Det planlagte møte fant sted den 5. desember 1930. Etter innledningsforedrag av Markussen viste det seg å være stor interesse, hvoretter Eide Sognelag ble stiftet med 25 medlemmer.

Det første styret bestod av Johan Markussen (formann), Anna Dannevig, Lauritz Wilhelm Olsen, Gunnar Svennevig og Oscar Omre. 

Vedtektene, som var foreslått av Markussen, begynte med denne paragrafen:
"Lagets formål er kulturelt. Det vil blant annet arbeide for å vedlikeholde sambåndet mellom de utflyttede Eidesogninger og hjembygden, støtte arbeidet for å få skrevet Eide sogns historie, vekke interessen for å verne om alt gammelt som kan ha kulturhistorisk interesse, og forøvrig etter evne støtte ethvert kulturelt arbeid som kan være til gavn for sognet."

Johan Martinius Markussen (1867-1950)

Årets styre 2022:

Unni Terjesen (Styremedlem)

Mobil: 41201939

Email: unniloo18@gmail.com


Ole Severin Bjellerås (Leder)

Mobil: 41208920

Email: ole-severin@hotmail.com


Monika Thorsen Meijer (Nestleder)

Mobil: 90147736

Email: monika.meijer@agendareklame.no

Odd Jarle Korsvik (Kasserer)

Mobil: 90108824

Email: korsviko@gmail.com

Eva Sæther (Sekretær)

Mobil: 95881844

Email: evasaeth@gmail.com


Anne Kvernberg (Styremedlem)

Mobil: 91753224

Email: annekver@online.no

Hans Andreas Gilje

Mobil: 91527844

Email: hagilje@gmail.com

Jan Petter Svennevig

Mobil: 95201977

Email: JanPetter.Svennevig@nov.com

KOMITEENE:

Alvheim- Hans Andreas Gilje og Unni Løvik Terjesen
Amteknotten- Ole Severin Bjellerås, Odd Jarle Korsvik og Jan Petter Svennevig
Homborsund fyr- Ole Severin Bjellerås, Margrethe Voreland og Odd Jarle Korsvik (vara)
Ramshaug fyrlykt- Ole Severin Bjellerås, Odd Jarle Korsvik og Jan Petter Svennevig
Turstier- Odd Jarle Korsvik
Medlemsskrift- Monika Thorsen Meijer og Hans Andreas Gilje
Bokkomite- Torgeir Retterstøl, Monika Thorsen Meijer, Anne Gunn Lovisenro og Hans Andreas Gilje
Hjemmeside- Hans Andreas Gilje
Facebookside- Hans Andreas Gilje